ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ

 

1η Θεματική ενότητα

 • Ανατομία
 • Φυσιολογία

 2η Θεματική ενότητα

 • Εκτίμηση Σκηνής
 • Ακινητοποίηση κεφαλής
 • Χειρισμοί & διάνοιξη αεραγωγού
 • Χρήση τεχνιτών αεραγωγών
 • Εφαρμογή αυχενικού κηδεμόνα

3η Θεματική ενότητα

 • Έλεγχος αναπνοής
 • Αερισμός, Οξυγόνωση
 • Αερισμός με AMBU (Bag—Mask Ventilation)

4η Θεματική ενότητα

 • Έλεγχος σημεία κυκλοφορίας
 • Έλεγχος αιμορραγίας
 • Άμεση πίεση, Ελαστική επίδεση
 • Ίσχαιμη περίδεση (Tourniquet)

5η Θεματική ενότητα

 • Τραύμα ΚΝΣ: Κακώσεις Εγκεφάλου/Κακώσεις ΣΣ
 • Έλεγχος, εκτίμηση ΚΝΣ

6η Θεματική ενότητα

 • Περιβάλλον, Εκτίμηση
 • Είδη και χρήση Φορείων
 • Μεταφορά

7η Θεματική ενότητα

 • Αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος
 • Εκτίμηση σκηνής
 • Επείγον απεγκλωβισμός από αυτοκίνητο

8η Θεματική ενότητα

 • Αφαίρεση κράνους
 • Επείγουσα μεταφορά

 9η Θεματική ενότητα

 • Ασύρματες επικοινωνίες
 • Ιδιότητες VHF-UHF-Βραχέα
 • Χρήση δικτύου
 • Ομιλία στον ασύρματο
 • Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων

10η Θεματική ενότητα

 • Αντιμετώπιση Καταστροφών
 • Έρευνα & Διάσωση

11η Θεματική ενότητα

 • Αστική Διάσωση
 • Εξοπλισμός Διασώστη
 • Σχεδιασμός – Αντιμετώπιση
 • Χρήση διασωστικών εργαλείων
 • Ασκήσεις πεδίου (Ολοήμερη εκπαίδευση)

12η Θεματική ενότητα

Εκπαιδευτικό Διήμερο

 • Σενάρια αντιμετώπισης καταστροφών
 • Σενάρια αντιμετώπισης τροχαίων ατυχημάτων
 • Σενάρια αντιμετώπισης αεροπορικών ατυχημάτων

13η Θεματική ενότητα

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Με το πέρας της ειδικής εκπαίδευσης των Εθελοντών Διασωστών, αυτοί, θα αξιολογηθούν σε όλες τις θεματικές εκπαιδεύσεις μέσα από πρακτικά και γραπτά τεστ. Όσοι επιτύχουν, ονομάζονται, Εθελοντές Διασώστες υποστήριξης τραύματος.

 

odiakadminΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ