ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ

 

1η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 11.10.2020

Έναρξη

• Παρουσίαση της Ομάδας Διάσωσης & Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων.
• Ο ρόλος των Εθελοντών Διασωστών
• Νομικά θέματα – Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

 

2η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 18.10.2020

• Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι
• Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
• Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
• Crisis Control Room Operations and Emergency Responses

 

3η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 25.10.2020

• Ψυχολογικές αντιδράσεις μετά το συμβάν
• Αναγνωσιμότητα και επικινδυνότητα ψυχικών διαταραχών
• Διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσιμων & επικίνδυνων καταστάσεων. Ανάπτυξη σεναρίων

 

4η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 31.11.2020

• Εισαγωγή στις Α΄ Βοήθειες
• Νομικά θέματα
• Βασική φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος
• Μέτρα ατομικής προστασίας
• Ορισμοί / Διεθνή πρωτόκολλα
• Κλήση υπηρεσιών υγείας

 

5η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 01.11.2020

• Αναγνώριση Επειγόντων Περιστατικών
• Έλεγχος ύπαρξης αναπνοής
• Διασφάλιση αναπνοής
• Διασφάλιση κυκλοφορικού
• Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR)

 

6η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 07.11.2020

• Έμφραξη Αεροφόρου Οδού
• Θέση Ανάνηψης – Ασφαλείας
• Περιγραφή του Α.Ε.Α.
• Λειτουργία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α.)
• Σύνδεση του Α.Ε.Α. με το θύμα
• Φωνητικές εντολές του Α.Ε.Α.

 

7η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 08.11.2020

• Κατάγματα
• Εξαρθρώσεις
• Διαστρέμματα & Θλάσεις
• Τοποθέτηση νάρθηκα
• Επιδέσεις

 

8η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 15.11.2020

• Αντιμετώπιση Θερμικών και Χημικών Εγκαυμάτων
• Ρινορραγίες
• Τραυματισμοί από ξένο αντικείμενο
• Τραύμα θώρακος
• Τραύματα κεφαλής
• Τραύματα οφθαλμών
• Τραύματα οδόντων
• Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
• Εσωτερική αιμορραγία
• Περιποίηση μικροτραυματισμών

 

9η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 21.11.2020

• Άσθμα
• Αναφυλαξία
• Κρίση Επιληψίας
• Πυρετικοί σπασμοί
• Διαβήτης

 

10η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 22.11.2020

• Άσθμα
• Οξεία υποθερμία
• Θερμοπληξία & Θερμική εξάντληση
• Ηλεκτροπληξία
• Αλλεργίες
• Κρίση άσθματος
• Δηλητηριάσεις

 

11η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 29.11.2020

• Πρώτες βοήθειες σε μη αστικό περιβάλλον
• Φορεία
• Ακινητοποίηση – Ασφαλής μεταφορά

 

12η Θεματική ενότητα
Ημερομηνίες: 5/6.12.2020

• Πράξεις πεδίου – Διήμερο χειμερινής διαβίωσης
• Σενάρια αντιμετώπισης Α΄ Βοηθειών
• Επικοινωνίες – χρήση ασυρμάτου και διάσωση
• Προσανατολισμός
• Εκμάθηση σχοινιών & κόμπων
• Έρευνα & Διάσωση (Σενάρια Αντιμετώπιση)

 

13η Θεματική ενότητα

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Οι Δόκιμοι Εθελοντές, μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.
Όσοι επιτύχουν, θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου, διάρκειας 90 ωρών.
Με το πέρας της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι Εθελοντές, ονομάζονται, Εθελοντές Διασώστες Α΄ Βοηθειών.

odiakadminΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ