ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ
Προχωρημένο επίπεδο γνώσεων

 

1η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 10.01.2021

 • Αστική Διάσωση
 • Εξοπλισμός Διασώστη
 • Σχεδιασμός – Αντιμετώπιση
 • Χρήση διασωστικών εργαλείων
 • Ασκήσεις πεδίου (Ολοήμερη εκπαίδευση)

 

2η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 17.01.2021

 • Εκπαίδευση υγρού στοιχείου
 • Επιβίωση
 • Έρευνα & Διάσωση
 • Ασκήσεις πεδίου (Ολοήμερη εκπαίδευση)

 

3η Θεματική ενότητα
 Ημερομηνία: 24.01.2021

 • Τεχνικές αναρρίχησης και καταρρίχησης σε γέφυρα
 • Χρήση εξοπλισμού
 • Ασκήσεις πεδίου (Ολοήμερη εκπαίδευση)

 

4η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 31.01.2021

 • Ανατομία
 • Φυσιολογία

 

5η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 07.02.2021

 • Εκτίμηση Σκηνής
 • Ακινητοποίηση κεφαλής
 • Χειρισμοί & διάνοιξη αεραγωγού
 • Χρήση τεχνιτών αεραγωγών
 • Εφαρμογή αυχενικού κηδεμόνα

 

6η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 14.02.2021

 • Έλεγχος αναπνοής
 • Αερισμός, Οξυγόνωση
 • Αερισμός με AMBU (Bag—Mask Ventilation)

 

7η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 21.02.2021

 • Έλεγχος σημεία κυκλοφορίας
 • Έλεγχος αιμορραγίας
 • Άμεση πίεση, Ελαστική επίδεση
 • Ίσχαιμη περίδεση (Tourniquet)

 

8η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 28.02.2021

 • Τραύμα ΚΝΣ: Κακώσεις Εγκεφάλου/Κακώσεις ΣΣ
 • Διαχείριση ακινητοποίηση

 

9η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 28.02.2021

 • Σενάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων

 

10η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 07.03.2021

 • Αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος
 • Εκτίμηση σκηνής
 • Επείγον απεγκλωβισμός από αυτοκίνητο
 • Αφαίρεση κράνους
 • Επείγουσα μεταφορά

 

11η Θεματική ενότητα
Ημερομηνία: 13/14.03.2021

Εκπαιδευτικό Διήμερο

 • Σενάρια αντιμετώπισης καταστροφών
 • Σενάρια αντιμετώπισης τροχαίων ατυχημάτων

 

 12η Θεματική ενότητα
 Ημερομηνία: 21.03.2021

Δράσεις πεδίου

 • Σενάρια αντιμετώπισης αεροπορικών ατυχημάτων
 • Σενάρια έρευνας και διάσωσης

 

13η Θεματική ενότητα

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Με το πέρας της ειδικής εκπαίδευσης των Εθελοντών Διασωστών, αυτοί, θα αξιολογηθούν σε όλες τις θεματικές εκπαιδεύσεις
μέσα από πρακτικά και γραπτά τεστ. Όσοι επιτύχουν, ονομάζονται, Εθελοντές Διασώστες υποστήριξης τραύματος.

odiakadminΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ