Η ΟΔΙΑΚ αναλαμβάνει την κάλυψη αθλητικών , πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων με έμπειρους εθελοντές διασώστες και πλήρη διασωστικό εξοπλισμό. 

Αν χρειάζεστε τη συνδρομή μας και για λόγους καλύτερου προγραμματισμού και οργάνωσης, επικοινωνήστε μαζί μας 15 ημέρες νωρίτερα πριν την εκδήλωση. 


 

(Τα στοιχεία της παραπάνω φόρμας είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία μαζί σας, για θέματα που αφορούν την κάλυψη της εκδήλωσή σας.  

Η ΟΔΙΑΚ δεν θα προωθήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους ούτε θα τα χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.) 

odiakadminΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ