ΕΘΕΛΟΝΤΣΜΟΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 

 1. Η ΟΔΙΑΚ με μια ματιά

 

Είναι μια ομάδα αναγνωρισμένη από την Γ.Γ.Π.Π με Αριθμό Μητρώου 9/2018, κοινωνικά ευαισθητοποιημένων εθελοντών που διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και χρόνο για την παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο με μορφή ανθρωπιστικών αποστολών, παροχή Α΄ βοηθειών, υποστήριξη ζωής, πρόληψη κινδύνων, προετοιμασία και εκπαίδευση σε έρευνα και διάσωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με περιστατικά που κρατούν τους νέους εθελοντές σε εγρήγορση και έχουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική βαρύτητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ατομικές γνώσεις κάθε μέλους χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο.

 

 

 1. Σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται η ομάδα;

 

Παρέχεται οργανωμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη σε περιπτώσεις όπως:

 

 • Έκτακτης ανάγκης
 • Μαζικών καταστροφών
 • Περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Ακραίων καιρικών φαινομένων
 • Φυσικών καταστροφών
 • Επιπλέον σε έρευνα και διάσωση αγνοουμένων σε ορεινές ή θαλάσσιες ζώνες, Κατεστραμμένα κτήρια, Ανοιχτές περιοχές και σε κάθε άλλη εξαιρετική κατάσταση που χρήζει υποστήριξης
 • Ακόμα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και σε δράσεις Ράδιο-Βιολογικής-Χημικής προστασίας.

 

 

 1. Ποια εκπαίδευση παίρνει κάποιος για να γίνει εθελοντής;

 

Βασική προϋπόθεση προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα μέλλος επιχειρησιακό είναι η όσο το δυνατό ανελλιπής παρακολούθηση των ειδικών σεμιναρίων και των δράσεων που απαιτούνται για την παρουσία του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

 

 1. Αν γίνω μέλος της ΟΔΙΑΚ πρέπει να είμαι πάντα διαθέσιμος;

 

Δεδομένου ότι η ΟΔΙΑΚ αποτελείται από εθελοντές είναι σχεδόν απίθανο να είναι πάντα κάποιος διαθέσιμος. Παρ’ όλα αυτά ο χρόνος που θα αφιερώσει ο καθένας είναι καθοριστικός για τη διασωστική του ετοιμότητα. Πολύ σημαντικό είναι να ανταποκριθεί κάποιος στο κάλεσμα δηλώνοντας διαθεσιμότητα ή αδυναμία προσέλευσης ώστε να γνωρίζεται  η δυναμική της ομάδας σε περίπτωση που θα χρειαστεί η συνδρομή της.

 

 

 1. Κάθε πότε γίνονται οι εκπαιδεύσεις;

 

Οι συναντήσεις – εκπαίδευσης πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα σε μέρα και ώρα που καθορίζεται από τους εθελοντές. Είναι σημαντική η συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις γιατί αναπτύσσεται εμπιστευτικότητα και οικειότητα μεταξύ των εθελοντών καθώς και πολλαπλασιασμός της γνώσης και της εξοικείωσης με τον εξοπλισμό της ομάδας.

 

 

 1. Χρειάζομαι ατομικό εξοπλισμό;

 

Η ΟΔΙΑΚ διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό που αξιοποιείται σε εκπαιδεύσεις, ασκήσεις και περιστατικά. Τα μέλη όμως πρέπει να διαθέτους ατομικό εξοπλισμό που αποτελείται από μη δανειζόμενα είδη ένδυσης και διαβίωσης (πχ. Άρβυλα, υπνόσακο, στολή, κλπ).

 

 

 1. Από πού προέρχονται οι οικονομικοί πόροι της ΟΔΙΑΚ;

 

Προέρχονται από συνδρομές των μελών της, οι οποίες ενισχύονται από χορηγίες, εκδηλώσεις και δωρεές ιδιωτών.

 

 

 1. Πού διατίθενται τα έσοδα της ΟΔΙΑΚ;

 

Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις διάφορες ενέργειες διατίθενται ως εξής:

 • Αγορά επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού
 • Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
 • Κάλυψη εξόδων επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη δράσεων και εκδηλώσεων που προωθούν τους σκοπούς της ομάδας.
odiakadminΣυχνές Ερωτήσεις