Η Ομάδα Διάσωσης & Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων έχει σαν σκοπό της, την παροχή βοήθειας σε κοινωνικό σύνολο με τη μορφή ανθρωπιστικών αποστολών, παροχής πρώτων βοηθειών, υποστήριξη ζωής, πρόληψης κινδύνων, προετοιμασίας και εκπαίδευσης σε έρευνα – διάσωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε καταστάσεις εκτάκτου και εθνικής ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων όπως : Σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιών, ερευνών αγνοουμένων, ιδιαίτερα σε ορεινές ή θαλάσσιες ζώνες, σε κατεστραμμένα κτήρια, ανοιχτές περιοχές). Ανθρωπογενών καταστροφών (πυρκαγιών, μαζικών ατυχημάτων), ανθρωπογενών κρίσεων (πολεμικών συγκρούσεων και αποτελέσματα αυτών) και σε κάθε άλλη εξαιρετική κατάσταση συγκρίσιμη με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές

Η ΟΔΙΑΚ Είναι μια ομάδα αναγνωρισμένη από την Γ.Γ.Π.Π με Αριθμό Μητρώου 9/2018, κοινωνικά ευαισθητοποιημένων εθελοντών που διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και χρόνο για την παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο με μορφή ανθρωπιστικών αποστολών, παροχή Α΄ βοηθειών, υποστήριξη της ζωής, πρόληψη κινδύνων, προετοιμασία και εκπαίδευση σε έρευνα και διάσωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με περιστατικά που κρατούν τους νέους εθελοντές σε εγρήγορση και έχουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική βαρύτητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ατομικές γνώσεις κάθε μέλους χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο.

odiakadminΣχετικά με εμάς