Γίνε Εθελοντής Διασώστης!

Η ΟΔΙΑΚ Ξάνθης, ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών από 1η Σεπτεμβρίου,
στη Σχολή Εθελοντών Διασωστών για την εκπαιδευτική σειρά 2020 – 2021.
Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει επίσημα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020, λαμβάνοντας
όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας που απαιτούνται για την ασφαλή
διεξαγωγή των μαθημάτων. H εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος γνώσεων
όπως Ειδικές Πρώτες Βοήθειες, Αντιμετώπιση Καταστροφών, Έρευνα και Διάσωση,
Τροχαία – Απεγκλωβισμός, Αστική Διάσωση, Ψυχολογία Καταστροφών, Ασύρματες
Επικοινωνίες…

Το ακριβές πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι αναρτημένο στο ΜΕΝU

ΣΧΟΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ της ιστοσελίδας μας και χωρίζετε σε δύο κατηγορίες:

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ

Για εγγραφές και πληροφορίες:

Γεν. Γραμματεία κα Μ. Σιρμποπούλου : 6940 746 304
Εναλλακτικά συμπληρώνετε τη ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

odiakadminΓίνε Εθελοντής Διασώστης!