Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητρόπολις Ξανθής και Περιθεωρίου

Η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου σε συνεργασία με τον Δήμο
Ξάνθης, ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις για σίτιση συνανθρώπων
μας που είχαν ανάγκη, καθ΄ όλη την διάρκεια της εφαρμογής των αυστηρών
μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.
Αυτό έγινε εφικτό, χάρις στην εθελοντική εργασία ανθρώπων, οι οποίοι,
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προφυλάξεως, παρασκεύαζαν,
μεριδοποιούσαν και διένειμαν σε κάθε σπίτι, ζεστά γεύματα.
Για τον λόγο αυτό, η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει όλους αυτούς που συνέβαλαν στην προσπάθεια
odiakadminΔελτίο Τύπου της Ιεράς Μητρόπολις Ξανθής και Περιθεωρίου
read more