Εκπαίδευση στο ΣΕΟ Ξάνθης ΚΑΡΠΑ ενηλίκου & παιδιού, με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Η ΟΔΙΑΚ πραγματοποίησε εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ ενηλίκου & παιδιού, με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδωτή σήμερα Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024, στο Σώμα του Ελληνικού Οδηγισμού Ξάνθης.

Με την εκπαίδευση τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε σαν μελλοντικοί πολίτες να είναι
ικανοί και πρόθυμοι να δράσουν άμεσα, αν ξαφνικά κάποιος καταρρεύσει μετά από
καρδιακή ανακοπή, σώζοντας ζωές.

          

           

          

       

odiakadminΕκπαίδευση στο ΣΕΟ Ξάνθης ΚΑΡΠΑ ενηλίκου & παιδιού, με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή