Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Α’ βοηθειών στους Εθελοντές Δασοπυροσβέστες Ξάνθης

Με την άριστη συνεργασία ανάμεσα στην ΟΔΙΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης,
την Κυριακή 21 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκπαιδευτικό σεμινάριο Α’ βοηθειών,
από Διασώστες της ΟΔΙΑΚ προς τους Εθελοντές Δασοπυροσβέστες της Π.Υ. Ξάνθης.

         

 

odiakadminΕκπαιδευτικό Σεμινάριο Α’ βοηθειών στους Εθελοντές Δασοπυροσβέστες Ξάνθης