Συμμετοχή της Διασωστικής Ομάδας ΟΔΙΑΚ Ξάνθης στο Διεθνές Συνέδριο της JTI Hellas

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 στο Ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία” στην Αθήνα η Διασωστική Ομάδα
ΟΔΙΑΚ Ξάνθης συμμετείχε sτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Προωθώντας την Καινοτομία στην
Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών – Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών: Μια Πράξη Πολιτισμού”
που διοργάνωσε η JTI Hellas σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του JTI Foundation,
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Ξάνθης για την
για την υλοποίηση ενός συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης εντοπισμού και αντιμετώπισης δασικών
πυρκαγιών, αλλά και την παροχή υλικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης καθώς και στον Δήμο
όπως αναφέρονται παρακάτω:

Για το Πυροσβεστικό Σώμα

  • 20 ζεύγη μπότες πυροσβεστών
  • 23 πυρίμαχες στολές πυροσβεστών

Για το Δήμο Ξάνθης

  • Δύο δεξαμενές νερού, που θα τοποθετηθούν στο περιαστικό άλσος της πόλης,
   χωρητικότητας 52 κυβικών μέτρων έκαστη, μαζί με τις βάσεις τους από σκυρόδεμα
   καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση τους με το τοπικό δίκτυο ύδρευσης
  • Πλήρες πληροφοριακό σύστημα για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιάς στο περιαστικό
   άλσος, αποτελούμενο από:
    1. Λογισμικό Συντονισμού και Διαχείρισης Περιστατικών Δασικών Πυρκαγιών
     που θα εγκατασταθεί στο Δήμο Ξάνθης

    2. Έναν πυλώνα ανίχνευσης πυρκαγιάς ύψους 3 μέτρων, που θα εγκατασταθεί
     στην οροφή του δημαρχείου Ξάνθης, με μετεωρολογικό σταθμό και δύο κάμερες
     παρακολούθησης υψηλής ανάλυσης που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για
     την ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς  

    3. Ένα σύστημα ψηφιακής σήμανσης για την ενημέρωση του κοινού, συνοδευόμενο
     από λογισμικό διαχείρισης και προβολής περιεχομένου,

    4. Διετή εγγύηση εξοπλισμού και μονοετή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για
     τον εξοπλισμό και το λογισμικό.

Η ΟΔΙΑΚ με την συνεχή παρουσία της στην πόλη της Ξάνθης, έχοντας έναν ενεργό αριθμό
Εθ. Διασωστών οι οποίοι με συνεχή εκπαίδευση είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους,
σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο στα πλαίσια μελετών,
συζητήσεων, σκέψεων και πρακτικών για την πρόγνωση, την πρόληψη, τον μετριασμό και την
διαχείριση των φυσικών φαινομένων, των συνεπειών τους και τη χάραξη στρατηγικής πρόληψης.

 

 

odiakadminΣυμμετοχή της Διασωστικής Ομάδας ΟΔΙΑΚ Ξάνθης στο Διεθνές Συνέδριο της JTI Hellas