Υγειονομική Κάλυψη στο Αεροδρόμιο του Ζυγού και στην Πλατεία Μπαλτατζή, Σημεία Στάθμευσης Οχημάτων και Μεταφοράς των Επισκεπτών στην Καρναβαλική Παρέλαση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η Υγειονομική κάλυψη στα δύο σημεία ευθύνης μας.

Το πρώτο ήταν στο Αεροδρόμιο του Ζυγού ενώ το δεύτερο στην Πλατεία Μπαλτατζή και τα δύο σημεία δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών περίπου 15.000 άτομα, με επισκεψιμότητα από όλη την Ελλάδα καθώς και από γειτονικές χώρες όπως Βουλγαρία, Τουρκία και άλλες.

Με σωστό συντονισμό, οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των Διασωστών μας, φέραμε εις πέρας και με ασφάλεια και αυτή την υπηρεσία αφήνοντας, τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους.

                       

                    

               

odiakadminΥγειονομική Κάλυψη στο Αεροδρόμιο του Ζυγού και στην Πλατεία Μπαλτατζή, Σημεία Στάθμευσης Οχημάτων και Μεταφοράς των Επισκεπτών στην Καρναβαλική Παρέλαση